Investering i vin er en af de mest spændende alternative investeringer efter min mening. Det er der flere årsager til. Jeg vil i dette indlæg om vininvestering forsøge at komme omkring fordele og ulemper ved investering i vin, hvad du kan forvente af afkast samt hvilke eventuelle risikofaktorer du skal være opmærksom på.

Hvorfor er vininvestering spændende?

Der er flere gode årsager til at investering i vin kan være en yderst attraktiv investering med forholdsvist lav risiko og stort potentielt afkast. Denne betragtning er ikke en, som jeg griber ud af den blå luft. Objektivt set har investeringsvin  nogle karakteristika, som gør det til en spændende alternativ investering. Sammenholdes disse karakteristika med det historiske afkast på vin har vi en spændende cocktail.

Produktionen er konstant

Produktionen af de bedste og mest eftertragtede vine er konstant. Vinmarkerne er allerede fuldt beplantet, og der er ikke mulighed for at udvide arealet yderligere. Det betyder naturligvis af den øgede efterspørgsel ikke kan besvares ved at hæve udbuddet. Derfor vil priserne stige i takt med den stigende efterspørgsel der kommer.

Stigende efterspørgsel

Efterspørgslen efter verdens bedste luksusvin er i kraftig vækst. Det skyldes at velstanden er stigende rundt omkring i verden. Vi bliver rigere og rigere, og det er ikke kun i Danmark og de andre lande i Vesten. De nyrige og velhavere fra Brasilien, Rusland, Kina og Indien, vil også opleve hvordan verdens bedste vin smager. Denne higen efter topvin er med til at presse priserne i vejret – specielt eftersom udbuddet er konstant.

Løbende konsumering

Tro det eller ej men der er mennesker derude der drikker vin, der koster mange tusinde kroner flasken. Denne løbende konsumering af de eksklusive vine betyder ikke bare at udbuddet på de gode årgange er konstant – nej, udbuddet er faktisk faldende eftersom nogle mennesker vælger at drikke vinen.

Stigende omkostninger

Vinproduktion fra Champagne, Bourgoggne og Bordeaux kan ikke bare outsources til et land med billigere produktionsomkostninger og maskiner og effektiviseringer kan ikke erstatte rigtigt håndværk. Derfor vil vin prisen på vin som minimum følge den almindelige prisudvikling.

Inflationssikret

Vin er et kapitalbevarende aktiv, der er den årsag ikke blot kan sikre stabile og solide afkast, men også bidrage til at sikre din formue. I krisetider med høj inflation, har luksusvinen en evne til at stå stærkt. Af den årsag kan vin betegnes som en investering med en risikoprofil, der er ret lav. Sammenholdes den lave risikoprofil med det potentielle afkast set i et historisk perspektiv, bliver vin til en yderst spændende investering at kigge nærmere ind i.

Lav korrelation til aktiemarkedet

Vininvestering har historisk vist sig at være en investering som er modstandsdygtig i krisetider.

Vin har igennem snart de seneste to årtier leveret gennemsnitlige afkast, der er bedre end aktiemarkedet.

Ifølge RareWine Invest faldt champagne med kun 3,6%, da det gik værst for sig efter Lehmann Brothers-krakket, og Bourgogne faldt blot med 0,9%

Hvis vi sammenligner det med aktiemarkedet skulle der gå omkring fire år fra finanskrisens lavpunkt til aktiemarkedet igen var oppe på samme niveau som før krisen.

Langsigtet investering

Vin bør efter min mening anses som en langsigtet investering og ikke kortsigtet spekulation. Har du en længere investeringshorisont, vil din risikoprofil være lavere, da du vil være beskyttet imod kortsigtet negative ændringer i markedet. Den løbende konsum af de eksklusive vine gør også at dine afkast typisk vil blive bedre med tiden, og udvikle sig eksponentielt, hvor du muligvis ikke vil opleve de store prisændringer på den korte bane.

Det giver altså ikke mening at følge priser fra dag til dag. Efter min mening kan du nøjes med at følge prisudviklingen på din investering årligt eller måske et par gange årligt, hvis du godt kan lide at have fingeren lidt mere på pulsen.

Mange investorer taber penge på deres investeringer, netop fordi de tænker kortsigtet. Vin er et aktiv, der IKKE opmuntrer kortsigtet spekulation men belønner den tålmodige investor der har en lidt længere investeringshorisont.

En investeringshorisont bør efter min mening, derfor minimum være på 5-10 år.

Investering og interesse

Du bør altid holde dig til at investere i ting, som du forstår. Risikoen i dine investeringer stiger betragteligt, hvis du investere i noget, der ikke er inden for din kompetencecirkel.

Det forholder sig ofte sådan, at din viden er størst inden for de emner, hvor du har en naturlig interesse. Derfor er det altid at foretrække, hvis interesse og investering kan kobles sammen, så længe der i hvert fald er tale om gode investeringer. Desuden vil du med stor sandsynlighed også opleve at din fornøjelse af dine investeringer stiger, når hobby og investering kan gå hånd i hånd.

Det er dog vigtigt i denne forbindelse at påpege at din interesse og kærlighed for et investeringfelt ikke må ødelægge din evne til at træffe rationelle investeringsbeslutninger.

En vin kan ikke gå konkurs

Virksomheder kan gå konkurs, men det kan en vin ikke. Vin er et fantastisk kapitalbevarende aktiv, og et scenarie hvor du taber alle dine penge er ikke specielt sandsynligt. Hvis du holder dig til at købe de eksklusive luksusvine fra Champagne, Bourgoggne, Bordeaux og Italien, får den rigtige vejledning og undgår at lave de forskellige fodfejl jeg nævner senere i det her indlæg – så er din investering ret godt beskyttet.

Historisk afkast på vininvestering

Hvad skal du være opmærksom på?

Nogen gange behøver du ikke gøre mange ting rigtigt, hvis du bare kan undgå at lave alt for mange alvorlige fejl. Derfor vil jeg nu prøve at dele nogle af de ting med dig, som du bør være opmærksom på, når du investerer i vin.

Er alle vine en god investering?

Bestemt ikke! Ifølge RareWine Invest er det mindre end 0,1% af verdens vinproduktion, der egner sig til vininvestering. Det skyldes, at det kun er anmelderroste luksusvine fra store årgange med gemmepotentiale, der er interessant som investering. Producenterne skal desuden have et godt omdømme og være efterspurgte i markedet.

Derfor giver det mening at kigge efter topvin hos de velrenommerede producenter fra Champagne, Bourgoggne, Bordeaux og Italien.

Det skal selvfølgelig også nævnes, at det er vigtigt at vinen er korrekt prissat i forhold til markedet og andre tilsvarende vine, så der er potentiale for værdistigning. Hvis du står personligt for indkøb af din vininvestering, bør du derfor lave nøje research.

Vinens stand og hele kasser

Vinens stand er afgørende for din vininvestering. Standen skal være perfekt og vinen skal komme i hele kasser. Du bør derfor afholde dig fra at købe vin fra nogle du ikke stoler på, da du risikerer at modtage vin i tvivlsom stand. Desuden er det også vigtigt, at du opbevarer vinen korrekt. Opbevares vinen ikke korrekt sætter du din investering over styr, da du risikere at ødelægge vinen ved forkert opbevaring, og derved bliver den værdiløs.

Opbevaring af vin

Er du interesseret i at investere i vin, skal du først og fremmest sikre dig, at du har mulighed for at opbevare det korrekt. Opbevarer du ikke vinen korrekt, risikerer du at få problemer med at afsætte og realisere dit afkast på et senere tidspunkt.

Du skal opbevare din vin ved en konstant temperatur på 12 grader, og optimalt set en luftfugtighed på ca. 75%. Derudover skal du sørger for at din vin ikke får direkte sollys eller udsættes for viberationer.

Vin er en illikvid investering

Vin er en investering, der er illikvid, forstået på den måde, at du ikke bare sælger vinen på et splitsekund, ved at trykke et par gange på din mobiltelefon. Investering i aktier står her i kontrast som en likvid investering, hvilket vil sige, at aktier som oftes er let omsættelige. Dog findes der også mindre likvide aktier og illikvide aktier, men det kan du læse nærmere om i vores guide til aktieinvestering.

Hvad angår dine muligheder i forhold til salg ag din vininvestering, når du vil realisere dit afkast, er der et par forskellige muligheder. Du kan vælge at lave en kommissionsaftale med et vininvesteringsfirma som eksempelvis RareWine Invest. En sådan aftale kan blive etableret, når du laver din vininvestering gennem dem. Her er det også dem, der opbevarer og sælger din vin for dig efter en aftalt periode.

Alternativt kan du selv varetage salgsprocessen eller gøre brug af et auktionshus.

Told, moms, afgift og skat

Told, moms og afgift

Du betaler told, moms og afgift efter de satser, der er i det land, hvor du indføre din vin. Det vil sige, at hvis du køber din vin fra en dansk forhandler, er der allerede pålagt moms, told og afgifter på vinen.

Har du en momsregistreret virksomhed, og det er denne der foretager vininvesteringen, kan du naturligvis trække købsmomsen fra, hvilket giver dig mulighed for at få mere vin for de investerede midler, og på den måde øge afkastet pr. investeret krone.

Handler du som privatperson eller ikke momsregistreret virksomhed, kan du benytte RareWine Invest og for et mindre procentuelt beløb lade dem varetage opbevaringen i deres toldoplag. Det betyder, at du foretager din vininvestering uden at den pålægges told, afgift og moms, og derved udskyder betalingen til den dag vinen skal sælges, og dermed fjernes fra toldoplaget.

Skat

Hvordan beskattes investering i vin? Hvis du er privatperson og bosiddende i Danmark, og din vin er købt med henblik på at opnå fortjeneste, gælder de samme regler for beskatning, som på afkast ved salg af smykker, kunst, klassiske biler, frimærker og mønter.

Min anbefaling vil være at du rådfører dig med en skatteadvokat, som kan hjælpe dig med at overholde den gældende lovgivning i det land du er bosiddende.

Risikofaktorer ved investering i vin

Som med alle andre investeringer, er noget af det første du skal overveje, hvilke risici der er forbundet ved din investering. Ved at analysere de forskellige risikofaktorer, kan du vurdere om der er efter din research er tale om en god investering og om investeringen passer til din risikoprofil.

Efter min mening, vil jeg kategorisere investering i vin som en lavrisiko investering, men for at du kan lave din egen vurdering, vil jeg lige kort prøve at præsentere dig for nogle af de risikofaktorer du bør overveje, før du vælger om du vil lave en vininvestering.

Tyveri, forsikring og dokumentation

Hvis du vælger at opbevare vinen selv, skal du naturligvis sikre dig at vinen er forsikret i tilfælde af brand, tyveri eller lignende. Husk at sørge for at du kan dokumentere dine køb, f.eks. med billeder og købsbilag.

Med en forsikring af din vin er der tale om en fast årlig omkostning, som du bør holde op imod det investerede beløb. Du er naturligvis interesseret i at forsikringenudgiften æder så lidt af dit afkast som muligt.

Har du en aftale med eksempelvis RareWine Invest, er det dem der sørger for, at din vin er forsikret.

Forfalskning

Mange penge tiltrækkere svindel, sådan har det altid været, og det er også tilfældet inden for investering i vin.

På samme måde som med andre dyre luksusprodukter, som Rolex-ure og Gucci-takser, bliver de eksklusive vine også udsat for kopiering af håbefulde fuskere.

Her finder du en guide til hvordan du kan undgå at købe falske vine, og hvad du skal være opmærksom på: 10 effektive måder at spotte falske vine.

Forkert opbevaring

Opbevarer du din vin for varmt eller koldt, eller endnu værre – ved svingende temperatur, så risikerer du at ødelægge vinen. Derfor er det vigtigt, at du sørger for at opbevarer vinen korrekt. Du bør derfor nøje sætte dig ind i, hvordan du opbevarer din investeringsvin bedst muligt.

Som jeg også har været inde på tidligere i min vininvesterings guide, skal du også undgå at udsætte din vin for direkte sollys og vibrationer.

Dårlig rådgivning

Lytter du til de forkerte anbefalinger, eller undlader at lave din egen research, kan du hurtigt komme til at lave en dårlig eller mindre god investering i vin. Det giver naturligvis altid mening at lytte til dygtige mennesker, naturligvis med en sund portion skepsis.

Derfor bør den her guide, som jeg har lavet ikke være dit eneste grundlag i din beslutning om at investere i vin. Min anbefaling er, at du læser så meget du kan finde både på engelsk og dansk, og med det udgangspunkt kan du sammenholde de forskellige kilder og træffe en beslutning og forme en strategi og tilgang for din eventuelle investering i vin.

Høje indkøbspriser

Køber du for dyrt, er din sikkerhedsmargin for lille – så starter du din investering ud med et negativt afkast, og derfor er der mindre rum til eventuelle kortvarige prisfluktuationer. Derfor bør du også her lave god research og sikre dig, at du køber til markedsprisen eller tæt på.

Det er det samme med alle andre investeringer – du er naturligvis interesseret i at købe til den bedst mulige pris.

Eksempel på portefølje til investering i vin

Disclaimer

Jeg er ikke investeringsrådgiver. Bemærk derfor venligst at indholdet på denne side under ingen omstændigheder skal eller må betragtes som investeringsrådgivning. Investering er spekulativt, og du risikerer at tabe de investerede midler og mere end det på nogle finansielle produkter. Du skal derfor altid lave din egen research og due diligence. Indehaveren af hjemmesiden og forfattere fralægger sig derfor alt ansvar forbundet med brugen af oplysninger fra hjemmesiden samt eventuelle økonomiske tab. Denne hjemmeside er gratis at anvende, men der kan være reklame på siden, og vi kan modtage provision fra de virksomheder der er på denne side.

About the Author: Emil

Mit navn er Emil Jørgensen. Jeg driver til dagligt det digitale marketing bureau, makeitmedia. Investering i aktier og andre spændende aktivklasser samt virksomhedsdrift og iværksætteri er nogle af mine helt store passioner. Jeg har gennem årene lært meget gennem opstart af flere virksomheder samt gennem mine egne investeringer. Disse erfaringer deler jeg med dig her på Investpilot.dk.

Leave A Comment